Blaak - Hulp bij schade Blaak - Ongevallenverzekering Blaak - Hypotheken Blaak - Reisverzekering Blaak - Geslaagd? Verzeker hier je 1e auto

Moreel Ethische Verklaring Governance Principe

Moreel-ethische verklaring van de leden van de directie van Blaak Verzekeringen, Blaak Assuradeuren, Blaak Makelaardij en Blaak Administratie.

Op grond van de Governance Principes dient ieder lid van het bestuur binnen Blaak een moreel ethische verklaring te ondertekenen waarin hij of zij verklaart zijn of haar functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uitvoeren met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen. De tekst van de moreel ethische verklaring dient openbaar te worden gemaakt en te worden gepubliceerd op de website van Blaak en dient een leidraad te vormen voor het handelen van de medewerkers van Blaak Verzekeringen, Blaak Assuradeuren, Blaak Makelaardij (NVM) en Blaak Administratie.
 
Verklaring:
In mijn hoedanigheid van bestuurder van Blaak Verzekeringen, Blaak Assuradeuren, Blaak Makelaardij (NVM) en Blaak Administratie verklaar ik hierbij het navolgende tegenover de klanten van Blaak Verzekeringen, Blaak Assuradeuren, Blaak Makelaardij en Blaak Administratie.
 
De bestuurders hebben in dat kader het volgende verklaard:
Ik verklaar dat ik mijn functie als bestuurder integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de dienstverlener en Gevolmachtigde Blaak betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers, distributiepartners en de samenleving waarin de dienstverlener en Gevolmachtigde opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal mij inspannen dat Blaak als groep de klant zo goed mogelijk informeert. Ik zal mij gedragen naar de wetten, reglementen en de gedragscodes die op mij als bestuurder van Blaak van toepassing zijn. Ik zal geheimhouden wat mij is toevertrouwd, tenzij er een andersluidende verplichting op mij rust die voortvloeit uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Ik zal geen misbruik maken van mijn verzekeringskennis. Ik zal mij voor de onderwerpen die de Blaak groep aangaan open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het verzekeringswezen en de financiële dienstverlening te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van dienstverlener en Gevolmachtigde in ere houden. voor zover dit in overeenstemming is met een juiste vervulling van mijn taak als bestuurder.
 
In mijn hoedanigheid van bestuurder van Blaak ben ik mij bewust van de voor de Blaak als groep relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen en de rol die een dienstverlener en of Gevolmachtigde vervult in de samenleving.
 
Opgesteld en op 15 januari 2013 gepubliceerd door Blaak.
 

 

 

 
© 2014 Blaak Verzekeringen -