Blaak - Hulp bij schade Blaak - Ongevallenverzekering Blaak - Hypotheken Blaak - Reisverzekering Blaak - Geslaagd? Verzeker hier je 1e auto

Blaak Ongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Helaas blijkt dit maar al te vaak waar, juist op het moment dat u het niet ziet aankomen. In een moment van onoplettendheid kunt u betrokken zijn bij een ongeval en kan uw leven ineens drastisch veranderen. Daarom is het belangrijk stil te staan bij de noodzaak van een ongevallenverzekering en de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen voor u of uw nabestaanden.
 
Invaliditeit na een ongeval
De meeste mensen denken dat de kans op een ongeval met blijvende gevolgen het grootst is in het verkeer. Maar juist ‘in en om het huis’ en tijdens ‘sport en spel’ vinden dergelijke ongevallen zeer frequent plaats, wel zo’n 60%, terwijl ‘slechts’ 30% van de ongevallen op het werk en maar 10% in het verkeer voorkomen. Het relatief hoge percentage voor thuis- en activiteitsongevallen wordt verklaard door het feit dat we, van de 8.760 uur die een jaar telt, meer dan 6.000 uur thuis doorbrengen. Alle reden dus om daar serieus bij stil te staan.
 
Wat zijn de (financiële) gevolgen van blijvende invaliditeit
  • Werkende: wijzigingen in uw loopbaan en carrièremogelijkheden of zelfs het verloren gaan ervan. Dit heeft minder inkomsten tot gevolg, juist in een situatie waarin  behoefte is aan extra geld.
  • Kinderen: moeten niet alleen hun opleiding veranderen of staken, maar zijn vanwege de beperkte kansen op de arbeidsmarkt als gevolg van het ongeval vaak aangewezen op een sociale uitkering. Deze uitkering is echter niet gebaseerd op een ‘te verwachten inkomen’ in de toekomst
  • Huisbezitters: kunnen in de problemen komen bij de aflossing van de hypotheek. Deze is immers gebaseerd op het inkomen dat u verdiende vóór het ongeval.
  • Iedereen: een extra financiële last vanwege de kosten die u moet maken voor aanpassingen aan uw huis en auto, kosten voor hobby’s of het volgen van cursussen. Kortom, de extra kosten om het leven na een ongeval leefbaar te houden.
ongevallen
 
De verzekering
Een ongevallenverzekering geeft u of uw nabestaanden extra financiële ruimte bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De uitkering zal het verlies of gemis nooit goed maken, maar kan wel voor een verlichting van de financiële en fysieke gevolgen zorgen.
 
Verzekerd bij ongeval door ziekte
Een ongeval als gevolg van ziekte is veelal uitgesloten bij een ongevallenverzekering, maar niet bij de ongevallenverzekering van Blaak Verzekeringen. Daardoor bent u dus ook verzekerd voor ongevallen die het gevolg zijn van ziekte. Bij schade dus geen discussie of het ongeval wel of niet het gevolg is van ziekte. Wanneer u een ongeval overkomt met blijvende invaliditeit als gevolg, bestaat er gewoon recht op een uitkering.
 
Cumulatieve dekking bij blijvende invaliditeit
Bij een cumulatieve dekking wordt de uitkering gekoppeld aan de mate van de invaliditeit. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van 100% invaliditeit, wordt het bedrag waarvoor u verzekerd bent met 3,5 vermenigvuldigd. Deze speciale dekking is belangrijk omdat uw uitkeringsbehoefte stijgt, naarmate de invaliditeit groter wordt. Uw voordelen van dit systeem ten opzichte van een reguliere dekking worden duidelijk in de nevenstaande tabel. 
 
Dekking voor alle kinderen van het gezin
Alle kinderen (ook pleeg- en adoptiekinderen) die deel uitmaken van het gezin zijn onder de gezinsdekking automatisch verzekerd. Wonen de kinderen bij de ex-partner? Geen probleem. Bij een gezinsdekking blijven de kinderen verzekerd. Dit geldt ook voor de kinderen van een nieuwe inwonende partner. En voor ongehuwde kinderen van 18 tot 27 jaar loopt de verzekering door wanneer zij een dagstudie volgen, ook als ze uitwonend zijn.
 
Aanvullende auto-inzittendenverzekering voor niet-gezinsleden
Het risico dat u en uw gezin loopt in het verkeer als in- of opzittende van een voertuig, voetganger of als fietser is uiteraard gewoon gedekt op deze ongevallenverzekering. Maar ook als u iemand anders dan een gezinslid meeneemt in de auto zoals uw buurman, sportvriend of vriendjes van uw kinderen, zijn deze inzittenden verzekerd. In combinatie met deze verzekering verdwijnt de noodzaak tot het afsluiten of aanhouden van een ongevallen-inzittendendekking bij uw autoverzekering. Daardoor profiteert u van een optimale besteding van uw premie binnen het verzekeringspakket.
 
Daggelduitkering bij ziekenhuisopname
Bij ziekenhuisopname als gevolg van een ongeval wordt een daggelduitkering verleend van € 25,00 met een maximum van € 1.500,00 per ongeval.
 
 
Maak een keuze uit één van de vijf combinaties
Verzekerde bedragen van de vijf combinaties
       
                                                                  1                     2                    3                          4                        5
Overlijden                                         €     5.000          €    7.500            €   10.000           €   12.500           €   25.000
Blijvende invaliditeit                           €    20.000         €   30.000            €   40.000           €   50.000           € 100.000
100% invaliditeit                                €   70.000          € 105.000            € 140.000           € 175.000           € 350.000
(incl. 350% cumulatief)
 
Combi Maandpremie gezin                €       5,00            €    7,50            €     10,00             €    12,50          €     25,00
Combi Maandpremie alleenstaand     €       4,17             €    6,25            €      8,33             €    10,42          €     20,83
 
De polis telt mee voor pakketkorting in het Blaak voordeelpakket
 
 
Uw voordelen
• 24-uurs dekking waar ook ter wereld
• extra hoge uitkering bij ernstige invaliditeit tot maximaal 350% van het verzekerde bedrag
• blijvende invaliditeit door een ongeval als gevolg van ziekte is ook verzekerd
• auto-inzittendendekking voor niet-gezinsleden
• daggelduitkering bij ziekenhuisopname
• geen extra premie voor beroepen in een hogere gevarenklasse
• een passende dekking voor iedere gezinssamenstelling
• dekking voor kinderen die bij de ex-partner wonen
• pakketkorting in ons voordeelpakket
 
 
“Het team van Blaak Verzekeringen begeleidt u op een prettige en
professionele wijze bij het samenstellen van uw verzekeringspakket.
Wij helpen u graag met het beantwoorden van al uw vragen omtrent
verzekeringen. Dus laat ons weten wat wij voor u kunnen betekenen,
want… verzekeren is ons vak.”
 
© 2014 Blaak Verzekeringen -