Blaak - Hulp bij schade Blaak - Ongevallenverzekering Blaak - Hypotheken Blaak - Reisverzekering Blaak - Geslaagd? Verzeker hier je 1e auto

 Wat er in de media verscheen

Verzekeraar Orion verduisterde geld van klanten

Tienduizenden klanten van schadeverzekeraar Orion Direct zijn voor tonnen aan euro’s opgelicht. Dat toont Radar aan in de uitzending van 13 mei 2013 (20.30 uur, Nederland 1).

Rentes waar klanten wettelijk gezien recht op hebben zijn nooit uitbetaald, maar werden door de eigenaar van de verzekeraar volgens medewerkers in eigen zak gestoken. Ook kwamen medische dossiers van de klanten door toedoen van de verzekeraar op straat te liggen.

In de Radar-uitzending vertellen oud-medewerkers hoe de eigenaar van Orion klanten en andere verzekeraars dupeerde. Klanten van Orion Direct met verkeersschades werden bijgestaan door de Europese Rechtsbijstand Stichting (ERS). Zowel Orion Direct als de ERS vielen onder dezelfde bestuurder / eigenaar, Karel van der Kemp. De stichting verhaalde de schade bij de tegenpartij, en ontving óók de wettelijke rente. In tienduizenden gevallen stortte de Europese Rechtsbijstand Stichting deze rente echter niet door aan de klanten.

Volgens letselschade-advocaat John Beer is hier sprake van fraude en verduistering, en zou het Openbaar Ministerie de zaak in onderzoek moeten nemen. Naast het achterhouden van wettelijke rentes door de ERS werd er ook gerommeld met medische gegevens van klanten. Zo werd er door een fictieve ‘medisch adviseur’ medische informatie opgevraagd, bijvoorbeeld bij huisartsen.

In werkelijkheid was het echter een administratief medewerker die deze huisartsen aanschreef. De aanvraag werd ondertekend met een uitgeprinte handtekening van een echte medisch adviseur, die zich verder niet bemoeide met het dossier. Dit is verboden. Overigens werd er voor de bemoeienissen van de admnistratief medewerker die deed alsof hij een medisch adviseur was, wel een rekening á 150 euro per uur gedeclareerd bij de tegenpartij.

De Europese Rechtsbijstand Stichting berekende ook een tijdlang een hoger bedrag aan expertisekosten door aan de tegenpartij. Dit ging om een hoger bedrag dan het bedrag dat in werkelijkheid betaald werd door de Europese Rechtsbijstand Stichting aan het expertisebureau. Medewerkers gebruikten een zelf in elkaar geknutseld ‘tarievenoverzicht’ om de expertisekosten aannemelijk te maken voor de tegenpartij. Noch het expertisebureau, noch de andere schadeverzekeraars waren van de fraude op de hoogte.

Inmiddels is Orion Direct overgenomen door Allsecur en worden schades van ex-Orion-klanten niet meer behandeld door de Europese Rechtsbijstand Stichting.
 
'Woekerpolisprocessen'
Radar laat zien dat er heel veel scenario's zijn waarbij procederen een serieuze optie is. Antoinette spreekt met vooraanstaande advocaten en juristen over de mogelijkheden bij een proces.
TROS Radar praat met vooraanstaande rechtsgeleerden over de mogelijkheid om te procederen tegen uw woekerpolis. Aan de hand van een aantal voorbeelden bespreken zij de gronden waarop mensen kunnen procederen. Ook behandelen zij het verloop van het proces en houden ze het kostenplaatje tegen het licht.
In het deskundigenpanel zitten de volgende advocaten en juristen:
  • professor Erik Lutjens (procedeert tegen Aegon),
  • mr. Adri Kranenburg (procedeert tegen ASR/Falcon),
  • mr. Hendrik Jan Bos (meerdere processen tegen verscheidene verzekeraars)
  • mr. Pieter Lijesen (jurist bij Consumentenclaim)
  • Het voeren van een proces tegen een verzekeraar is een langdurig en kostbaar proces. Voor de 'gewone' consument is dit eigenlijk niet te betalen. De schade moet ook wel substantieel zijn, wil het voeren van zo'n proces zin hebben. Het is dus zeker niet voor iedereen weggelegd om naar de rechter te stappen.
Radar introduceert Lotgenotenprikbord voor collectieve actie
Collectief procederen kan een goede oplossing zijn. Zoekt u lotgenoten voor een collectieve procedure of wilt u zich aansluiten bij een procedure, maar weet u niet welke er allemaal lopen, kijk dan op het onderdeel
Lotgenoten op onze website.
 
 
 
'Tussenpersonen moeten woekerpolis gratis omzetten'
Het kwam al
eerder aan de orde: de zorgplicht van tussenpersonen. Als een klant zijn woekerpolis wil omzetten, moet hij daar zonder betaling voor terecht kunnen bij de tussenpersoon waar de woekerpolis ooit is afgesloten. Deze heeft voor zijn werk zowel een eenmalige provisie ontvangen als vele jaren een doorlopende provisie. Voor dat geld is hij verplicht onderhoud te leveren aan de klant. Daarvoor mag een adviseur niet een bedrag van € 750 in rekening brengen, zoals een mevrouw in Kassa vertelt.
 
Bob Veldhuis is vice-voorzitter van de branchevereniging van financiële adviseurs, de Adfiz. Hij stelt in Kassa nadrukkelijk dat omzetting van de polis tot de zorgplicht van de tussenpersoon behoort en dat daarvoor geen extra vergoeding in rekening mag worden gebracht. Er mag pas een vergoeding worden gevraagd als de klant bijvoorbeeld meer geld wil sparen voor aflossing of er belangrijke veranderingen zijn in de persoonlijke situatie.

Breukelaar is ook heel helder over die zorgplicht; omzetting van een woekerpolis naar een goedkoper product moet de “oude” tussenpersoon doen, zonder daar extra kosten voor in rekening te brengen. Hij licht toe dat het ook niet veel meer werk met zich meebrengt voor een adviseur. Vooral nu vele verzekeraars zelf goedkopere producten aanbieden, zodat de klant niet naar een andere partij hoeft en onder hetzelfde dak een betere oplossing kan krijgen.

 

Verzekerd van Ellende.
Nederlanders zijn de best verzekerde mensen ter wereld. De dikste ordner in veel huishoudens is vaak de map met verzekeringen. Door ons goed te verzekeren, denken we risico's in te dammen, zodat we ons financieel geen zorgen hoeven te maken als er iets ergs gebeurt. Maar klopt dat wel? Of bieden de verzekeringen vooral schijnzekerheid? Zembla over verzekeraars die goed zijn in het afwimpelen van schades. Zeker als het om hoge bedragen gaat, dan blijkt vaak dat je moet vechten voor je geld.

 

Veel mensen zijn verzekerd voor ruitschade aan hun auto. Maar mag je die schade ook overal laten repareren?
Vaak sturen de verzekeraars hun klanten naar een paar bedrijven en dat zijn dan meestal de grote ketens zoals Carglass, Autotaalglas of Glasgarage.Radar krijgt vragen van consumenten over de prijs van deze bedrijven, want die zijn vaak veel duurder dan de kleine herstellers.
En waarom sturen de verzekeraars hun klanten nou naar de dure bedrijven?

Verzekeringsparadox: verzekeraar heeft belang bij dure schade
Radar gaat op zoek naar een antwoord en vindt dat bij de Universiteit van Amsterdam. Professor in de economie Jeroen Hinloopen heeft namelijk een fenomeen onderzocht dat hij de Verzekeringsparadox noemt.
Deze paradox houdt in dat verzekeraars belang hebben bij een dure schade, omdat er bij de consument dan een prikkel blijft bestaan om een verzekering af te sluiten.
Daarnaast geldt: hoe duurder de schade, des te meer meer premie de consument wil betalen.
Als er bij de consument dus een beeld bestaat dat een reparatie heel duur is, vindt hij het niet raar om veel geld te betalen voor de premie.

Ook voor consumenten die verzekerd zijn voor ruitschade is het nadelig dat er een hoge rekening wordt gepresenteerd.
De schade die de verzekeringsmaatschappij vergoedt, berekent zij namelijk door in de premie.
De consument betaalt dus meer premie omdat er een hoge rekening wordt verstuurd door het bedrijf .
 
De verzekeringsparadox is volgens Hinloopen heel goed zichtbaar in de markt voor autoruitschadeherstel.
Daar zie je dat de verzekeraars belang hebben bij een hoge rekening, ze sturen hun klanten bewust naar de bedrijven die veel geld vragen voor reparaties en verstoren daarmee de markt.
Omdat de kleine, goedkopere bedrijven geen rekeningen meer vergoed krijgen, wordt het voor deze bedrijven steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden.
Gevolg is dat de kleine bedrijfjes failliet gaan en dat er dus steeds minder concurrentie is.Ook hierdoor zal de prijs steeds hoger worden. 
 
 
 
OpMaat Hypotheek.
Al diverse keren besteedde Radar aandacht aan de OpMaat Hypotheek van de Rabobank. Recentelijk wilde de bank niet in de uitzending reageren omdat ze wachtte op de aanbevelingen van de Ombudsman van het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid). Deze aanbevelingen zijn inmiddels gereed en de Ombudsman concludeert dat de Rabobank haar klanten niet voldoende heeft geïnformeerd over de manier waarop de OpMaat hypotheek in elkaar zat en de risico's die daaraan verbonden waren. Radar laat haarfijn zien waar de Rabobank in de fout is gegaan en hoe gedupeerden volgens het Kifid gecompenseerd moeten worden. De Rabobank reageert in de studio op de aanbevelingen van de Ombudsman.

 

Als je betrokken raakt bij een verkeersongeval, loop je het risico niet één-
maar tweemaal slachtoffer te worden. Eerst van het ongeval zelf, daarna
van het letselschadebureau dat je belangen zou moeten behartigen. In de
praktijk blijkt namelijk dat dergelijke bureaus onterecht 'no cure no pay
aanbieden. Dat kan een slachtoffer veel geld kosten. Heeft u een simpele
zaak waarbij de aansprakelijkheid duidelijk is, dan worden de kosten van
uw belangenbehartiger vergoed door de verzekeraar van de tegenpartij. Dat
 staat zo in de wet. Sommige letselschadebureaus zeggen echter dat het
heel onzeker is of ze hun kosten vergoed krijgen en bieden no cure no pay
aan. Komt er een schadebedrag, dan krijgt de belangenbehartiger een
percentage van de schadevergoeding als vergoeding van de kosten. Komt
er geen oplossing, dan hoeft u niets te betalen. In dat geval krijgen ze hun
kosten vergoed van de verzekeraar, wat ze vaak verzwijgen ten opzichte van
hun cliënt, én ze krijgen een percentage van uw schadevergoeding. Ze eten
dus van twee walletjes.In de uitzending noemt Jaap Smit, directeur van
Slachtofferhulp Nederland, deze praktijken 'besodemieterij en oplichting'.
Hij zegt dat no cure no pay alleen in uitzonderlijke, ingewikkelde gevallen
voordelig is voor het slachtoffer. Naar aanleiding van de uitzending heeft hij
het Meldpunt No Cure No Pay opgericht om mensen die zo'n contract
hebben, te helpen beoordelen of alles volgens de regels gaat.Daarnaast heeft
Radar de hand weten te leggen op geheime convenanten die
belangenbehartigers hebben met verzekeraars. Als vergoeding van de kosten
krijgt de belangenbehartiger 21% van de totale schadevergoeding van de
verzekeraar. Deze vergoeding krijgt hij alleen als hij niet naar de rechter stapt.
Het slachtoffer weet niet dat degene die voor zijn belangen opkomt, deze
afspraak heeft met zijn tegenpartij. In de uitzending pleit Arda Gerkens,
Tweede Kamerlid voor de SP, voor een register waarin staat welke
verzekeraars met welke belangenbehartigers afspraken hebben.
 

Service

 

 
© 2014 Blaak Verzekeringen -